Health check - Periodiek Medisch Onderzoek

Health check - Periodiek Medisch Onderzoek

Wat is een Preventief medisch onderzoek (PMO)?

In artikel 18 van de Arbowet staat beschreven dat een werkgever wettelijk verplicht is om zijn werknemers periodiek de gelegenheid te geven om met een professional te sparren over gezondheid en eigen regie. Dit onderzoek is erop gericht de risico’s voor de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Hierbij worden de werksituatie en daaruit voortvloeiende risico’s natuurlijk meegenomen.

Dit Preventief Medisch Onderzoek of deze Health check ondersteunt in het behouden en versterken van de gezondheid. De trend is dat er hierbij steeds meer aandacht is voor preventie. De werknemer mag kiezen of hij hiervan gebruik wil maken, het is dus vrijwillig en ook vertrouwelijk. Datgene wat de medewerker met de professional bespreekt wordt niet met de werkgever gedeeld, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Health Check HIGGS

Het doel is om vroegtijdig de gezondheidsrisico’s op te sporen die met werk te maken hebben. Daarom wordt de inhoud van het onderzoek vastgesteld op basis van de risico’s die naar voren komen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Maar er zijn meer risico’s die de duurzame inzetbaarheid bedreigen. Denk aan een ongezonde leefstijl, met risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, suikerziekte en andere aandoeningen.

HIGGS voert als invulling van het verplichte PMO de Health Check uit; hierbij wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten die bij een gezonde leefstijl een rol spelen en natuurlijk ook hoe deze aspecten met elkaar samenhangen. Een aantal metingen worden gedaan en bloedwaardes kunnen worden vastgesteld. Vooral wordt samen met de medewerker gesproken over wat er speelt en waar verbetering mogelijk is.

Een Health check  is bedoeld voor individuele werkenden. Daarnaast kan de organisatie hiermee ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers (bijvoorbeeld een afdeling of vestiging), en kunnen zij voor een groep of groepen speciale activiteiten ontwikkelen om de gezondheid van medewerkers te ondersteunen en optimaliseren. Ook hierin ondersteunt HIGGS graag.

Graag deel ik de review van Rohill:

“Door dit iets menselijker aan te vliegen middels uw organisatie hebben wij geconstateerd dat het een uitermate goed instrument is om een bestaande wettelijke verplichting te gebruiken om de motivatie en betrokkenheid van het personeel te beïnvloeden en hierbij een stuk persoonlijke zorg te betrekken. …. heeft er ook voor gezorgd dat er veel meer vertrouwen was en een grotere deelname dan verwacht.

In ieder geval vinden we het belangrijk u persoonlijk te bedanken voor dit geweldige project en de invulling hiervan door HIGGS.”      (Sept. 2023)

Health check

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?