Vitaliteitscheck

Veel aspecten komen voorbij tijdens deze de integrale vitaliteitscheck.

Jouw huidige fysieke, mentale, emotionele & spirituele situatie, je pro activiteit en je relatie tot de wereld om je heen.

Uniek aan de aanpak van HIGGS is dat gekeken wordt naar:

  • FQ – Fysieke quotiënt (o.a. gewicht, bmi, slaap, voeding, beweging)
  • IQ –  Mentale quotiënt  (o.a. kennis, denkbeelden & -patronen, overtuigingen)
  • EQ – Emotionele quotiënt (o.a. gevoelens, relaties etc.)
  • SQ – Spirituele quotiënt (o.a. zingeving, doen wat bij jou past)
  • PQ – Pro activiteit quotiënt (in hoeverre ben je in staat om eigen regie te pakken en veranderingen door te voeren)
  • EcQ – Ecologische quotiënt (hoe ga je om met de wereld om je heen, in hoeverre draag je bij aan een gezonde leefomgeving?)

Uiteraard ook hoe dit alles samenhangt en ontstaan is, waarna er gekeken wordt of er een veranderbehoefte is.

Vervolgens hoe stappen gezet kunnen worden richting een voor jou meer duurzame & positieve gezondheid.

 

 

 

Integrale vitaliteitscheck
Vooraf vul je een vragenlijst in
Doorspreken van een uitgebreide, integrale vragenlijst/checklist
Een goed overall beeld en zicht op verbanden
Opstellen eerste actieplan
Ong. 90 minuten
Op aanvraag
Goed voor jezelf zorgen

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?

Goed voor jezelf zorgen