Gecombineerde Leefstijl Interventie - COOL

Gecombineerde Leefstijl Interventie - COOL

Een gezonde leefstijl heeft veel voordelen. Je voelt je beter, fitter en energieker en hebt veel minder kans om ziek te worden.

Voor de BV Nederland geeft dit medewerkers met minder kans op verzuim. 

Omdat er zoveel winst te behalen is met een gezonde leefstijl (Preventie akkoord) is de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) opgenomen in de basisverzekering. Leefstijl is het allerbelangrijkste om de toename in welvaartziektes aan te pakken.

Een belangrijke doelstelling van de GLI is om overgewicht terug te dingen, maar de voordelen zijn veel groter dan alleen dat.

HIGGS voert de COOL uit – COaching Op Leefstijl in Midden-Drenthe, meer specifiek in Beilen, Westerbork en Smilde.

Met een doorverwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner kan deelgenomen worden aan een traject waarbij je met alle aspecten van je leefstijl aan de slag gaat, zowel individueel als in groepsverband.

Voordat je het gesprek met de huisarts of praktijkondersteuner hierover hebt, kun je je op deze site (https://www.checkoorzakenovergewicht.nl/)  alvast voorbereiden en de uitkomst meenemen. Ook interessant is de factsheet van de PON, het Partnerschip Overgewicht Nederland.

Deelname aan de GLI-COOL is gratis en gaat niet ten koste van het eigen risico van de zorgverzekering!

Vanaf medio 2021 heeft HIGGS de Cool Licentie. Vanaf 2022 wordt de leefstijl interventie COOL aangeboden door HIGGS.

 • De 1e groep in Westerbork is gestart in maart 2022 en inmiddels vinden de eindgesprekken plaats.
 • De start van de 2e  COOL groep in Beilen was dinsdag 22 november 2022 van 15.30 uur- 17.00 uur.
 • De 3e COOL groep in Beilen gaat dinsdag 25 april 2023 van start en is van 15.30 uur – 17.00 uur.
 • De planning is dat er in het najaar van 2023 een 4e COOL groep in Midden Drenthe van start gaat, superleuk! Meer specifiek op dinsdag de 28e november as in Smilde, ook hier van 15.30 – 17.00 uur. 
 • Voor de 5e COOL groep vinden nu de intakes plaats. Met deze groep gaan we bij voldoende aanmeldingen nog voor de zomer van start. Dus wil je meedoen, laat het gerust weten.

Voor verdere info en data kunt u gerust contact opnemen.

Voor meer informatie of het plannen van een intake neem contact op met HIGGS

Wat bereik ik met COOL?

Het CooL programma streeft naar een meetbare verbetering in de leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven. Dat wil zeggen dat er zal worden gewerkt aan inzicht in basiskennis, motivatie, valkuilen en belemmeringen zonder een te grote focus op gewicht of voeding inname. Deelnemers leren zo zelf een bewuste, gezonde keuze te maken op basis van wat bij hen past.

Dit heeft een positieve verandering tot gevolg op bijvoorbeeld gewicht, vetpercentage, middelomtrek, bloedglucose, cholesterol en vooral ook welbevinden.

Wat is COOL?

De COOL Gecombineerde Leefstijl Interventie wordt uitgevoerd door één professional; de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren.

Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst, voorkomen van ziektelast en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het COOL programma dat 2 jaar in beslag neemt, bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma van respectievelijk 8 en 16 maanden. De eerste acht maanden kennen een intake gesprek, 2 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten, er is frequent contact met de deelnemers.

In de tweede fase, het onderhoudsprogramma zit er wat meer tijd tussen de contactmomenten en zijn er ook 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek.

Tijdens het basis programma ligt de focus op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het gehele traject wordt door deelnemers grotendeels in dezelfde groep doorlopen als dat enigszins mogelijk is.

Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van een ongezonde leefstijl samen met de deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft.

HIGGS werkt samen met https://www.mijnleefstijlacademie.nl , een online leeromgeving waar je op je eigen tijd en tempo met leefstijl aan de slag kunt gaan en waarop je de groepsbijeenkomsten voorbereidt.

Tijdens de individuele gesprekken wordt vooral met jou gekeken naar wat er voor jou belangrijk is, waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt.

Hoe zien de programma’s er dan ongeveer uit:

Er kan naar behoefte van de groep meer of minder aandacht naar verschillende onderwerpen gaan.

Basisprogramma GLI HIGGS

in 8 maanden tijd

Sessies Inhoud
Kleine aanpassingen, groot effect Gedragsverandering, passende kleine acties leiden tot succes
Voeden of vullen Gezonde voeding; variatie, voedingswaarde, portiegrootte, regelmaat en mindful eten
Kom in beweging Over bewegen en sporten, in samenwerking met de buurtsportcoach (gemeente)
Stress & ontspanning Stressmanagement en ontspanning en wat heeft dit met afvallen te maken
Slaap & leefstijldashboard Ook veel van wat je overdag doet bepaalt de kwaliteit van slaap, wat is gezonde slaap. Waar sta je nu qua leefstijl? Waar ga je verder mee aan de slag.
Hoe maak ik mijn acties tot een succes Zelfregulatie, strategieën, hoe om te gaan met verleidingen. Valkuilen definiëren en terugvalpreventie
Hoe gezond is jouw weekend/vrije tijd? Vasthouden van gezonde leefpatroon in uitzonderingssituaties (feestjes, verjaardagen, uit eten)
Hoe blijf ik in beweging? Langdurig voortzetten van nieuwe leefstijlgewoontes, wat gaat goed? Waardencheck, wat vind je echt belangrijk in je leven?

Onderhoudsprogramma GLI HIGGS

in 16 maanden tijd

Sessies Inhoud
Waar zit je kans? Vaste en groei mindset. Welke gedachtes heb je ten aanzien van gedragsverandering en leefstijl. Zijn die helpend of niet?
Beweging, waar zit je kans? Welke stappen heb je al gezet (letterlijk en figuurlijk) en waar zitten kansen voor verbetering
Energie huishouding Energiegevers en energie nemers; goed voor jezelf zorgen, waar gaat jouw energie naartoe?
Supermarkt safari Etiketten lezen, gezondheidsclaims interpreteren en marketing doorzien
Plannen en tijd management Overzicht creëren in alle taken, keuzes maken, prioriteiten stellen, gezond leven is plannen
Succesvolle verandering Plan van aanpak, inzet persoonlijke kwaliteiten, hoe ga je om met gedachtes, onrust
Informatie overload, plan jouw toekomst “Infobesitas”, omgaan met gezondheidshypes, betrouwbare bronnen van informatie
Zelfstandig verder Steun zoeken, persoonlijke kracht

Door wie?

Dit programma wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach die is aangesloten bij de BLCN, ingeschreven staat in het kwaliteitsregister KABIZ en de licentie heeft om het programma COOL uit te voeren. Deze coach zal het gehele programma en ook de individuele consulten met jou doorlopen en jouw aanspreekpunt zijn.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor verwijzing voor het CooL programma wanneer je;

 • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang:
  >88cm (vrouwen)
  >102cm (mannen)
 • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. comorbiditeit:
  (verhoogd risico op) diabetes of cardiovasculaire aandoeningen, artrose of slaapapneu
 • BMI vanaf 30, ongeacht buikomvang, omgeacht co-morbiditeit
 • Ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30) hebt.

En:

 • Doorverwezen wordt door jouw huisarts of praktijkondersteuner;
 • Gemotiveerd bent om het tweejarig programma te volbrengen. Het vraagt van jou bijv. dat je er bij de groepssessies bent en deze ook voorbereid. De ervaring leert dat deelname aan de COOL in het begin wel wat energie kost om bezig te gaan met de aanpassingen in je gewoontes. Daar moet wel ruimte voor zijn in je leven.

Meer info over GLI/COOL, klik hier

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?