GLI/COOL

GLI/COOL

Vanuit de visie dat er veel winst te behalen is met een gezonde leefstijl (Preventie akkoord) is de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) opgenomen in de basisverzekering.

Met een doorverwijzing van de huisarts kan deelgenomen worden aan een traject waarbij je met alle aspecten van je leefstijl aan de slag gaat, zowel individueel als in groepsverband.

Deelname aan de GLI-COOL is gratis en gaat niet ten koste van het eigen risico van de zorgverzekering!

Vanaf medio 2021 heeft HIGGS de Cool Licentie. Vanaf 2022 wordt de leefstijl interventie COOL aangeboden door HIGGS.

De eerste groep in Westerbork is al een aantal maanden onderweg sinds maart 2022.

De start van de eerste groepsbijeenkomst in Beilen staat gepland voor dinsdag 22 november van 15.30 uur- 17.00 uur. 

Voor verdere info en data kunt u gerust contact opnemen.

Ook in Smilde is het de bedoeling om met GLI COOL groepen van start te gaan. Mocht je interesse hebben, laat het gerust weten.

Voor meer informatie of het plannen van een intake neem contact op met HIGGS

Wat bereik ik met COOL?

Het CooL programma streeft naar een meetbare verbetering in de leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven. Dat wil zeggen dat er zal worden gewerkt aan inzicht in basiskennis, motivatie, valkuilen en belemmeringen zonder een te grote focus op gewicht of voeding inname. Deelnemers leren zo zelf een bewuste, gezonde keuze te maken op basis van wat bij hen past.

Dit heeft een positieve verandering tot gevolg op bijvoorbeeld gewicht, vetpercentage, middelomtrek, bloedglucose of cholesterol.

Wat is COOL?

De COOL GLI wordt uitgevoerd door één professional; de leefstijlcoach. De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren.

Het uiteindelijke doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst, voorkomen van ziektelast en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het COOL programma dat 2 jaar doorloopt, bestaat uit een basis- en een onderhoudsprogramma van respectievelijk 8 en 16 maanden. De eerste acht maanden kennen een intake gesprek, 2 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten, er is frequent contact met de deelnemers. In de tweede fase, het onderhoudsprogramma zit er wat meer tijd tussen de contactmomenten en zijn er ook 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek.

Tijdens het basis programma ligt de focus op gedragsverandering, in het onderhoudsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het gehele traject wordt door deelnemers in dezelfde groep doorlopen. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van een ongezonde leefstijl samen met de deelnemers gekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft.

Tijdens de individuele gesprekken wordt vooral met die specifieke persoon gekeken naar wat er in zijn / haar leven speelt.

Hoe zien de programma’s er dan uit:

Basisprogramma GLI HIGGS

in 8 maanden tijd

Sessies Inhoud
Kleine aanpassingen, groot effect Gedragsverandering, passende kleine acties leiden tot succes
Kom in beweging Over bewegen en sporten, in samenwerking met de buurtsportcoach (gemeente)
Lekker eten geeft structuur Gezonde voeding; variatie, voedingswaarde, portiegrootte, regelmaat en mindful eten
Slapen en ontspannen Slaap, stressmanagement en ontspanning en wat heeft dit met afvallen te maken
Gezond leven is plannen Planning, time management en gezonde leefstijl
Hoe maak ik mijn acties tot een succes Zelfregulatie, strategieën, hoe om te gaan met verleidingen. Valkuilen definiëren en terugvalpreventie
Hoe gezond is jouw weekend? Vasthouden van gezonde leefpatroon in uitzonderingssituaties (feestjes, verjaardagen, uit eten)
Hoe blijf ik in beweging Langdurig voortzetten van nieuwe leefstijlgewoontes, wat gaat goed?

Onderhoudsprogramma GLI HIGGS

in 16 maanden tijd

Sessies Inhoud
Wat is je doel? Doelen stellen, hoofddoel, subdoelen, acties formuleren
Beweging, waar zit je kans? Welke stappen heb je al gezet (letterlijk en figuurlijk) en waar zitten kansen voor verbetering
Voeding Etiketten lezen, gezondheidsclaims interpreteren en marketing doorzien
Je energie huishouding Energiegevers en energie nemers; goed voor jezelf zorgen
Timemanagement Overzicht creëren in alle taken, keuzes maken, prioriteiten stellen
Succesvolle verandering Plan van aanpak, inzet persoonlijke kwaliteiten
Informatie overload “Infobesitas”, omgaan met gezondheidshypes, betrouwbare bronnen van informatie
Op eigen voet verder Steun zoeken, persoonlijke kracht

Door wie?

Dit programma wordt uitgevoerd door een leefstijlcoach die is aangesloten bij de BLCN en de licentie heeft om het programma COOL uit te voeren. Deze coach zal het gehele programma en ook de individuele consulten met jou doorlopen en jouw aanspreekpunt zijn.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor verwijzing voor het CooL programma wanneer je;

 • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. een grote buikomvang:
  >88cm (vrouwen)
  >102cm (mannen)
 • BMI tussen 25 en 30 i.c.m. comorbiditeit:
  (verhoogd risico op) diabetes of cardiovasculaire aandoeningen, artrose of slaapapneu
 • BMI vanaf 30, ongeacht buikomvang, omgeacht co-morbiditeit
 • Ernstig overgewicht (d.w.z. een BMI van meer dan 30) hebt.

En:

 • Doorverwezen wordt door jouw huisarts;
 • Gemotiveerd bent om het tweejarig programma te volbrengen

Meer info over GLI/COOL, klik hier

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?

Hulp nodig? HIGGS staat voor je klaar.

Nieuwsgierig naar wat HIGGS voor je kan betekenen?